نماینده فرماندار باید قوانین و مقررات را با جدیت رعایت کند

فرماندار اصفهان با تأکید بر اینکه نماینده فرماندار باید قوانین و مقررات را با جدیت رعایت کند، افزود: رابط فرماندار باید مطالعه کامل و جامعی از قوانین انتخابات داشته باشد و مر قانون را بادقت و جدیت رعایت کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات