معاون وزیر نیرو:

ریشه اختلافات در حوضه زاینده رود کاهش دبی آب نیست

معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: ریشه اختلافات در حوضه زاینده رود بین استانهای چهارمحال و بختیاری و اصفهان در کاهش دبی آب نیست.

آخرین اخبار

تبلیغات