بودجه اندک بخش کشاورزی

بذر ناامیدی در زمین کشاورزان؛ دیون دولت«مُهر ورشکستگی» بذرکاران شد

پرداخت نشدن مطالبات بذرکاران در سراسر کشور به ویژه استان اصفهان مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان این صنف ایجاد کرده است.

آخرین اخبار

تبلیغات