نماینده سازمان تبلیغات منطقه جرقویه علیا در روز قدس:

وجود رژیم صهیونیستی توهین به کل بشریت است

نماینده سازمان تبلیغات منطقه جرقویه علیا در روز قدس گفت: حرکت های مذهبی انقلابی باید با سرعت تمام و پشتوانه قوی به راه خود ادامه دهند تا آرمان های امام راحل ادامه پیدا کند.

آخرین اخبار

تبلیغات