نماینده سازمان تبلیغات اسلامی در جرقویه علیا:

9 دی روز تبلور بصیرت و بیداری ملت ایران بود

نماینده سازمان تبلیغات اسلامی در جرقویه علیا گفت: بصیرت و آگاهی در تداوم نظام مقدس جمهوری اسلامی نقش کلیدی را ایفا می کند.

آخرین اخبار

تبلیغات