پوشش عجیب نماینده زن اوکراینی در مجلس

یکی از نمایندگان زن مجلس اوکراین، با جلیقه ضد گلوله در صحن مجلس حاضر شد.

آخرین اخبار

تبلیغات