نماینده دامداران و مرتع‌دار برتر بخش جرقویه علیا

مراتع جرقویه زیر تیغ ماشین‌آلات معدنی است

نماینده دامداران و مرتع‌دار برتر بخش جرقویه علیا با انتقاد از اینکه با افزایش هزینه‌ها دخل و خرج دامپروری همخوانی ندارد، گفت: مراتع بخش جرقویه زیر تیغ ماشین آلات معدنی قرار گرفته است.

آخرین اخبار

تبلیغات