نماینده کشاورزان بخش جلگه:

رونق کشاورزی در گرو حیات گاوخونی

نماینده حق آبه داران و کشاورزان بخش جلگه اصفهان با تاکید بر اینکه سی و سه پل انتهای زاینده رود نیست، گفت: تا زمانی که زاینده رود احیا نشود و کشاورزی همانند گذشته در حوضه آن رونق نگیرد، تالاب بین المللی گاوخونی هم احیا نخواهد شد.

آخرین اخبار

تبلیغات