زاینده رود 20روز مهمان شرق بود

نماینده حقابه‌داران و کشاورزان بخش جلگه شهرستان اصفهان از پایان مرحله دوم بازگشایی زاینده‌رود خبر داد و گفت: زاینده رود 20 روز در این مرحله باز بود و در دهه دوم فرودین ماه نیز برای بار سوم به سمت مزارع شرق جاری می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات