فرماندار اصفهان:

امروز روز نمایش قدرت و اقتدار نظام است

فرماندار اصفهان بابیان اینکه حضورمنسجم و با صلابت مردم پای صندوق های رای مایه امید برای نظام است، گفت: امروز روز نمایش قدرت و اقتدار نظام است

آخرین اخبار

تبلیغات