صلواتی:

حاشیه زاینده‌رود در معابر شرقی و غربی دچار اشکال است/ تعریض پل فلزی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت:حاشیه زاینده رود به لحاظ دسترسی معابر شرقی و غربی دچار اشکال است و در این راستا تعریض پل‌های روی رودخانه زاینده رود پیشنهاد شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات