معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان:

یکی از معضلات اصفهان بی میلی به مطالعه است/شهرداری حامی کتابخوانی در مدارس

نمایشگاه یار مهربان از یکم تا ششم آبان ماه، در محل ارگ جهان نما میزبان مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه خواهد بود و از بین 8 هزار عنوان کتاب با حضور اتحادیه ناشران استان، بن های تخفیف و بسته های اهدایی در نظر گرفته شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات