رئیس انجمن گیاهان دارویی اصفهان:

تأسیس اتاق اطلاعات کشاورزی در اولویت قرار گیرد

رئیس انجمن گیاهان دارویی استان اصفهان گفت: برای توسعه کشت گیاهان دارویی و مدیریت تولید و فروش آن، تأسیس اتاق اطلاعات کشاورزی باید در اولویت قرار گیرد.

آخرین اخبار

تبلیغات