از فستیوال ملی تا بین المللی؛

وقتی نمایشگاه کتاب پوست انداخت

نمایشگاه کتاب و همه حاشیه هایش تا پایان این دوره خبرساز خواهد بود؛ چرا که این نمایشگاه سالهاست به عنوان یک رویداد مهم ملی و البته نه چندان بین المللی مطرح بوده است باید دید امسال هم نمایشگاه کتاب تنها به جنبه های ملی اش شناخته خواهد شد …..

آخرین اخبار

تبلیغات