در نمایشگاه کتاب ورزنه مطرح شد:

حرکت آموزش و پرورش بن رود در ابعاد فرهنگی/ کتاب منبع تمدن ملت هاست

امام جمعه ورزنه گفت: ماندگارترین روش علم آموزی در طول تاریخ و مهمترین عرصه کار فرهنگی کتاب است.

آخرین اخبار

تبلیغات