مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان عنوان كرد:

حضور ۶۰۰ ناشر داخلی و ۱۰ ناشر خارجی در یازدهمین نمایشگاه کتاب اصفهان

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از حضور ۶۰۰ ناشر داخلی و ۱۰ ناشر خارجی در یازدهمین نمایشگاه کتاب سال اصفهان خبر داد.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات