با حضور مسئولان برگزار شد:

افتتاح نمايشگاه آگاه سازي و پيشگيري از اعتياد در بهزيستي كوهپايه

نمایشگاه پیشگیری از مواد مخدر به همت بهزیستی کوهپایه برای بازدید عموم افتتاح شد.

آخرین اخبار

تبلیغات