با حضور مسئولان برگزار شد:

افتتاح نمایشگاه آگاه سازی و پیشگیری از اعتیاد در بهزیستی کوهپایه

نمایشگاه پیشگیری از مواد مخدر به همت بهزیستی کوهپایه برای بازدید عموم افتتاح شد.

آخرین اخبار