قلمکاریان خبر داد

برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان از ۱۵ شهریورماه

معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان از برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان از ۱۵ تا ۲۰ شهریورماه در محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان خبر داد.

آخرین اخبار