مدیر‌کل ارشاد اصفهان:

نمایشگاه مد و لباس اصفهان با رویکرد توسعه مد اسلامی برگزار شود

مدیر‌کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان گفت‌: با توجه به اینکه هنوز در حوزه مد و لباس اقدام مناسبی صورت نگرفته، هدف‌گذاری برای اجرای تأثیرگذار نمایشگاه مد و لباس اصفهان باید صورت گیرد.

آخرین اخبار

تبلیغات