یادداشتی درباره نمایشگاه مجازی کتاب تهران؛

خرید ۱۸ میلیاردی از سایتی که بالا نمی‌آید!

در روز سوم هم یک آمار عجیب اعلام شد که خبر از خرید ۱۸ میلیارد ریالی از این نمایشگاه می‌داد! البته با وجود این حجم از قطعی و خطاهای متعدد، چطور و چگونه‌اش را فقط خدا می‌داند و مسئولین ذی‌ربط.

آخرین اخبار

تبلیغات