پایان کار نمایشگاه مجازی کتاب با فروش بیش از ۶۴ میلیارد تومان

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با فروش یک میلیون و ۲۵۴ هزار و ۵۹۹ نسخه کتاب به ارزش بیش از ۶۴ میلیارد تومان به کار خود پایان داد.

آخرین اخبار

تبلیغات