با حضور مقامات استانی و کشوری انجام شد؛

افتتاح هجدهمین نمایشگاه فرش اصفهان

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های استان در افتتاحیه نمایشگاه فرش گفت: فرش ایرانی برند فرهنگ و هنر ماست و کالایی مناسب صادرات و تأثیرگذار در برقراری اقتصاد مقاومتی است.

آخرین اخبار

تبلیغات