نمايشگاه منتخب دوسالانه عكس آمريكاى لاتين در نقش خانه حوزه هنری برپاست؛

هنرمندان عکاس آمریکایی در اصفهان

افتتاح رسمى نمایشگاه منتخب دو سالانه عکس آمریکاى لاتین با حضور سفراى ۶ کشور حاضر در نمایشگاه، در محل نقش خانه حوزه هنرى برگزار شد.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات