نمايشگاه منتخب دوسالانه عكس آمريكاى لاتين در نقش خانه حوزه هنری برپاست؛

هنرمندان عکاس آمریکایی در اصفهان

افتتاح رسمى نمايشگاه منتخب دو سالانه عكس آمريكاى لاتين با حضور سفراى ۶ كشور حاضر در نمايشگاه، در محل نقش خانه حوزه هنرى برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات