حضور مسئولین بخش کوهپایه در نمایشگاه طرحهای اشتغال کمیته امداد

مسئولین بخش کوهپایه در نمایشگاه طرحهای اشتغال کمیته امداد حضور یافتند و از نزدیک از آثار دست فرزندان امداد دیدار کردند.

آخرین اخبار

تبلیغات