در سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل انجام شد؛

افتتاح نمایشگاه صنایع دستی و ماشینی رامشه/ جوانانی که شعار را به عمل رساندند

در سال جدید نمایشگاهی از صنایع دستی و ماشینی از طرف کانون بشارت رامشه با همکاری کار آفرینان رامشه ای جهت آشنایی با پتانسیل موجود در منطقه و توانمندی های افراد و آشنایی جوانان و نوجوانان به اقتصاد مقاومتی بر پا شد.

آخرین اخبار

تبلیغات