به همت شهرداری شهر هرند برپا شد:

نمايشگاه سنتی هرند در گذر تاريخ‎/ تصاویر

به همت شهرداری شهر هرند نمايشگاه سنتی هرند در گذر تاريخ‎ در بلوار دانشگاه جهت بازدید همگان برپاشد.

آخرین اخبار

تبلیغات