علی رغم استعدادهای جوانان شرق اصفهان:

75 طرح کمیته امداد در نمایشگاه بین المللی اصفهان/ شرق اصفهان با یک غرفه قلم زنی حضور داشت

نمایشگاه دستاوردهای مددجویان کمیته امداد با نام دست خدا در سالن میر داماد نمایشگاه بین المللی اصفهان بر پا شد و این در صورتی بود که از 75 طرح این نمایشگاه شرق اصفهان حداقل آثار را در نمایشگاه داشت.

آخرین اخبار

تبلیغات