مدیر فرهنگی بسیج جامعه زنان اصفهان خبر داد؛

برگزاری نمایشگاه «حریم امن» در باغ موزه دفاع مقدس اصفهان

صالحی گفت: هدف از برگزاری نمایشگاه حریم امن در هفته دفاع مقدس این است که ما نیز باید همانند رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که از حریم خانواده خود و دیگران دفاع کردند، از این حریم امن دفاع کنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات