اقدامی شایسته در هفته حجاب؛

نمایشگاه اقلام حجاب حرکتی ارزشی از شهرداری محمدآباد/ تصاویر

در هفته عفاف و حجاب نمایشگاه اقلام حجاب در شهر محمدآباد و در محل کانون با نوان شهر آغاز به کار کرد و می توان گفت، این اقدام به جا، از جمله اقدامات فرهنگی ایده آل توسط شهرداری این شهر بود.

آخرین اخبار

تبلیغات