در حاشیه نمایشگاه توانمندی های بانوان بخش بن رود مطرح شد؛

پروژه ترسیب کربن اصفهان در مرحله توسعه کسب و کار پایدار جوامع محلی/ حرکت زنان شرق اصفهانی همپای مرد خانه

عصر امروز به مدت دو روز، در نمایشگاهی با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، تولیدات و صنایع دستی اعضای صندوق های توسعه روستایی در پروژه ترسیب کربن اصفهان در معرض دید عموم قرار گرفت.

آخرین اخبار

تبلیغات