برنامه های نمایشگاه بین المللی «اصفهان فارما» اعلام شد

دبیرخانه ششمین همایش طلای سبز، برنامه های این بخش از نمایشگاه بین المللی اصفهان فارما را اعلام کرد.

دکتر اخوان در همایش زنان برگزیده فرهیخته محجبه:

زیبایی حجاب به رفتار و کردار ما در جامعه است

نماینده مردم اصفهان در همایش زنان محجبه گفت: رفتارهای درست ما باعث قبولی حجاب در جامعه می شود.

همزمان با روز عفاف و حجاب برگزار می شود

همایش زنان برگزیده فرهیخته محجبه در اصفهان

دومین نشست از چهارمین دوره کنگره ملی و بین المللی فاطمه شناسی با عنوان “همایش زنان برگزیده فرهیخته محجبه” برگزار می شود

آخرین اخبار

تبلیغات