معاون سازمان صنعت و معدن اصفهان:

۲۰ درصد ‌سهم لوازم خانگی کشور در اختیار اصفهان است

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: در کشور نزدیک به ۲۰ درصد از سهم لوازم خانگی کشور در اختیار اصفهان است.

آخرین اخبار

تبلیغات