رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان:

نمایشگاه بزرگ اصفهان سه رکن شعار رهبر معظم انقلاب را پوشش می دهد

رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان گفت: شعار رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در نمایشگاه بزرگ اصفهان نمود یافته است.

استاندار اصفهان گفت:

نمایشگاه بزرگ اصفهان نیمه اول سال آینده بهره برداری می رسد

استاندار اصفهان با ابراز رضایت از روند عملیات ساخت نمایشگاه بین المللی بزرگ اصفهان گفت: با این روند، این نمایشگاه در نیمه اول سال آینده به بهره برداری می رسد.

آخرین اخبار

تبلیغات