یراقی فرد خبر داد:

راهیابی ۱۵۰ اثر از ۵۰۰ اثر ارسالی به بخش داوری جشنواره کوهرنگ

دبیر اجرایی جشنواره نوآوری و شکوفایی کوهرنگ گفت: از ۵۰۰ اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره کوهرنگ ۱۵۰ اثر به بخش داوری راه یافتند.

آخرین اخبار

تبلیغات