معاون جهاد کشاورزی اصفهان خبر داد؛

اختصاص 23 میلیارد تومان برای خرید ادوات کشاورزی استان اصفهان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: سال گذشته خط اعتباری خرید مکانیزاسیون استان، 21 میلیارد تومان بود که در سال جاری به 23 میلیارد تومان افزایش یافت و در صورت وجود تقاضا امکان افزایش سهم استان اصفهان وجود دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات