اصفهان میزبان نمایشگاه‌های رایانه و استارتاپ‌ها

اصفهان از هشتم تا دوازدهم آبان میزبان دو نمایشگاه رایانه و استارتاپ‌ها خواهد بود.

آخرین اخبار

تبلیغات