گالری نقش خانه اصفهان برگزار میکند؛

نخستین نمایشگاه از مجموعه نمایشگاه‌های بررسی نقاشی اصفهان

مجموعه‌ای از منتخب آثار نقاشی پری حکیم از نخستین مراحل شروع فعالیت هنری وی تاکنون در نمایشگاهی در گالری نقش خانه اصفهان ارائه شده‌ است.

آخرین اخبار

تبلیغات