کتابخانه های مساجد استان اصفهان از تخفیف ویژه نمایشگاه کتاب بهره مند می شوند

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان با بیان اهمیت کتابخانه های مساجد گفت: کتابخانه های مساجد استان اصفهان از تخفیف ویژه نمایشگاه کتاب بهره مند می شوند.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات