شهردار محمد آباد گفت:

احیای صنعت گردشگری در شرق اصفهان از اهدف طلایی ما است

نصر اصفهانی گفت: امیدوارم در آینده ای نزدیک به عنوان بخش خصوصی در صنعت گردشگری بتوانیم استان اصفهان و به خصوص شرق اصفهان را که امروز درگیر بدترین شرایط بی آبی است از طریق صنعت گردشگری، بوم گردی و کویرنوردی احیا کنیم.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات