اختلاف ۶ میلیونی قیمت تندر ۹۰ از کارخانه تا بازار ؛

تندر ۹۰ در بازار کمیاب شد

به دنبال مخالفت شورای رقابت با افزایش قیمت تندر ۹۰ و کمبود عرضه این خودرو توسط شرکت های خودروسازی به بازار، تهیه این خورو برای مشتریان مشکل و قیمت ها نیز روند صعودی به خود گرفته است.

آخرین اخبار

تبلیغات