نمازی که مؤمن را هنگام مرگ همراهی می‌کند

نماز روز یکشنبه ماه ذی‌القعده از جمله اعمال این ماه پربرکت است که پاداش‌هایی نظیر وسیع‌ شدن قبر، بخشیده شدن ذریه، وسعت روزی و باایمان از دنیا رفتن برای آن ذکر شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات