محققان آمریکایی عنوان می کنند؛

نماز یومیه مسلمانان موجب تسکین کمردرد می شود

طبق نتایج یک تحقیق جدید، حرکات ناشی از نماز یومیه مسلمانان موجب تسکین کمردرد به شیوه ای مشابه با یوگا و ورزش درمانی می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات