فولادگر در جمع نمازگزاران ورزنه:

ورزنه به طور خاص با مشکل خشکسالی مواجه است

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: مشکل خشکسالی مشکل مضاعفی است که علاوه بر مسائلی که کل استان با آن روبرو می باشد بطور خاص منطقه شرق اصفهان با آن روبروست.

آخرین اخبار

تبلیغات