دعای عمو پورنگ هنگام نماز

داریوش فرضیایی موسوم به «عمو پورنگ» مجری محبوب کودکان به انجام فریضه نماز اهمیت ویژه‌ای می‌دهد.

آخرین اخبار

تبلیغات