در نماز جمعه کفران و فارفان مطرح شد:

حضور مردم در راهپیمایی 9 دی مصداق بارز تولی و تبری بود

امام جمعه روستای کفران و فارفان بخش بن رود گفت: مردم در حماسه 9 دی میثاق خود با ولایت را نشان به ثبت رساندند.

آخرین اخبار

تبلیغات