امام جمعه ورزنه:

مسئولان خسارت واقعی کشاورزان در کشت سال جاری را پرداخت کنند

حجت الاسلام شا محمدی گفت: از مسئولین می خواهیم که نسبت به خسارتی که کشاورزان عزیز دیده اند تدابیری اندیشیده شود و با پرادخت خسارات واقعی این ضرر و زیان را جبران نمایند.

آخرین اخبار

تبلیغات