امام جمعه شهر سجزی:

مهمترین مانع درک قرآن کریم، گناه است

امام جمعه شهر سجزی در خطبه های این هفته گفت: جوارحی که از گناه اشباع است توفیق درک قرآن را پیدا نمی کند.

آخرین اخبار

تبلیغات