گزارشی از متن تا واقعیت یک شهر؛

کلنگ ساخت مصلی شهر حسن آباد در سایه نبود تریبون نماز جمعه به زمین زده شد

مراسم کنگ زنی مصلای شهر حسن آباد درحالی انجام شد که هیچ تریبونی برای نماز بهره مندی مردم از نماز جمعه در این شهر وجود ندارد.

با گذشت چندین سال:

مردم حسن آباد جرقویه علیا همچنان منتظر برگزاری نماز جمعه

به رغم پیگیری های مکرر مسئولین شهر حسن آباد و وعده های مسئولین استانی در بر پایی نماز جمعه، هنوز بانگ نماز جمعه شنیده نشده است.

رییس شورای شهر حسن آباد جرقویه علیا:

انتخاب امام جمعه از بین روحانیون شهری که بیشترین طلبه را دارد

رییس شورای شهر حسن آباد جرقویه علیا گفت: اولین قدم در برگزاری نماز جمعه انتخاب روحانی جهت امامت نماز است و در این مسیر می بایست فردی که صلاحیت این مسئولیت را داراست با رایزنی روحانیت محلی انتخاب کنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات