یادداشت اختصاصی اصفهان شرق:

شهری که همچنان در انتظار طنین بانگ اذان نماز جمعه است

نماز جمعه فرضیه ای ارزشمند در بعد دینی و سیاسی که متاسفانه مردم شهر حسن آباد جرقویه و روستای همجوار آن از ایستادن در صفوف به هم پیوسته ی آن در شهرشان بی بهره هستند.

آخرین اخبار

تبلیغات