دادستان کل کشور در شهر اژیه:

نماز جمعه عنایتی ویژه از سوی مسئولین به شهر اژیه بود

دادستان كل كشور گفت: امروز شما مردم مومن، متدين، انقلابي و وظيفه شناس اژيه از نماز جمعه به عنوان نعمت و موهبت الهي و بزرگ برخوردار شده ايد و من بخاطر اينكه اهل اين محل هستم افتخارمي كنم.

آخرین اخبار

تبلیغات