دادستان کل کشور در شهر اژیه:

نماز جمعه عنایتی ویژه از سوی مسئولین به شهر اژیه بود

دادستان کل کشور گفت: امروز شما مردم مومن، متدین، انقلابی و وظیفه شناس اژیه از نماز جمعه به عنوان نعمت و موهبت الهی و بزرگ برخوردار شده اید و من بخاطر اینکه اهل این محل هستم افتخارمی کنم.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات